Basisexamen Inburgering Buitenland

Aanvraag van een Machtiging Voorlopig Verblijf (MVV)

Deze cursus richt zich op partners van Nederlanders die in het buitenland verblijven en naar Nederland gaan voor een langdurig verblijf.

Waarom deze cursus?

Veel studenten in het buitenland vinden het moeilijk om zich zelfstandig voor te bereiden met het pakket "Naar Nederland". Nederles herkent die situatie en biedt een gestructureerde aanpak met een duidelijk en succesvol stappenplan gericht op lezen en spreken. Op deze manier bereidt Nederles u voor op de 3 onderdelen van het basisexamen inburgering:

  • Spreekvaardigheid
  • Leesvaardigheid
  • Kennis van de Nederlandse Samenleving

Wat kunt u verwachten van Nederles?

De student wordt actief begeleid door Skype-lessen, in het aanleren van woordenschat en uitspraak. Daarnaast krijgt de student na elke les huiswerk om zelf aan de slag te gaan. Duur van de cursus is afhankelijk van de situatie van de student:

  • hoeveel begrijpt de student van de Nederlandse taal,
  • hoeveel tijd is er beschikbaar om te studeren,
  • en wanneer wil de student examen doen?

De gemiddelde student heeft 15 tot 25 contacturen nodig.

Bent u benieuwd naar de duur van een cursus gericht op u? Vul dan vrijblijvend het intakeformulier in.

Voorbereid examen doen

Zodra de student is voorbereid kan de partner in Nederland het examen aanvragen op de website van Naar Nederland van de Nederlandse overheid. Na betaling aan de Nederlandse overheid wordt de student voor een afspraak benaderd door het Nederlands consulaat of de Nederlandse ambassade op locatie.